Ve sborovně

Ve sborovně

Bratislavské námořní školy
Ing. Vladimír Štádler
absolvent Vysoké námořní školy v Gdyni z roku1982. Obor - námořní navigace a transport.

- Po studiích se zabýval nakládkou lodí, lodní stabilitou a astronomickou
navigací. Praxe na námořních a říčních lodích.
- V roce 1998 zakládá firmu s pozdějším názvem NAVISAT Stadler.
s.r.o. Tuto v prosinci 2009 předává své společnici, 31.12.2011 z Navisatu odchází a
zcela se věnuje své nové společnosti STADLER Consulting, s.r.o.

Za svůj život získává bohaté odborné zkušenosti ne jen z oblasti námořní problematiky, ale z mnoha dalších oborů:

- GPS
- Satelitní komunikace
- Digitální kartografie
- Psychologie vedení společnosti
- Navazování obchodních kontaktů
- Filozofie správného jednání s klienty doma i v zahraničí
- Znalost mentality mnoha národů.
- Výbornou znalost angličtiny a polštiny.

- Nevíte jak navázat kontakt se zahraničním partnerem kterého jste si
vyhlédli? Potřebujete napsat e-mail, dopis, nebo mu zatelefonovat?
- Má Vás zahraniční partner navštívit a nevíte si přesně rady jak
postupovat?
- Máte vycestovat a navštívit obchodního partnera. Nejste si jisti svou
angličtinou?

Můžete se na mne obrátit. Je pravděpodobné, že Vám budu schopen účinně pomoci.

Kontaktujte mne, rád s Vámi budu spolupracovat na zajímavých projektech.
Je možné, že v budoucnu najdeme společnou řeč.

Vladimír Štádler - poradenství a služby

Informace o otevírání jednotlivých oborů studia podává vedení školy.
Nábor studentů pbvykle probíhá dvakrát ročně. Nástup do školy je v zimním termínu začátkem února, v letním termínu začátkem září. Přijetí předchází přijímací zkoušky. Studenti se mohou ke studiu hlásit po celý rok. Po domluvě je možno školu nezávazně navštívit a zúčastnit se hodiny dle zájmu a možností školy.

Podmínkou pro přijetí je doklad o maturitní zkoušce, dobrý zdravotní stav. a znalost angličtiny. Složení přijímacích zkoušek. Věk uchazečů 18 - 29 let. U strojního oboru i věk vyšší.

Studium trvá 5 semestrů. Z toho dva semestry praxe na námořních lodích. Praxe je zajišťována školou. Studenti se během studia připravují na povolání námořního důstojníka. Po ukončení studia skládají důstojnické zkoušky v Bratislavě na Ministerstvu dopravy SR a získávají průkaz způsobilosti námořního poručíka. Průkaz opravňuje k výkonu služby palubního důstojníka na námořních lodích. Po získání patřičné praxe a složení zkoušek se absolventi BMS mohu stát kapitány námořních lodí o neomezené tonáži. Výuka probíhá ve slovenském a českém jazyce. Na škole je kladen velký důraz na výuku angličtiny. Možnost ubytování v areálu školy.
Kontejnerová

Kontejnerová

námořní loď
info@s-consult.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one