Ve sborovně

Ve sborovně

Bratislavské námořní školy
Ing. Vladimír Štádler
absolvent Vysoké námořní školy v Gdyni z roku1982. Obor - námořní navigace a transport.

- Po studiích se zabýval nakládkou lodí, lodní stabilitou a astronomickou
navigací. Praxe na námořních a říčních lodích.
- V roce 1998 zakládá firmu s pozdějším názvem NAVISAT Stadler.
s.r.o. Tuto v prosinci 2009 předává své společnici, 31.12.2011 z Navisatu odchází a
zcela se věnuje své nové společnosti STADLER Consulting, s.r.o.

Za svůj život získává bohaté odborné zkušenosti ne jen z oblasti námořní problematiky, ale z mnoha dalších oborů:

- GPS
- Satelitní komunikace
- Digitální kartografie
- Psychologie vedení společnosti
- Navazování obchodních kontaktů
- Filozofie správného jednání s klienty doma i v zahraničí
- Znalost mentality mnoha národů.
- Výbornou znalost angličtiny a polštiny.

- Nevíte jak navázat kontakt se zahraničním partnerem kterého jste si
vyhlédli? Potřebujete napsat e-mail, dopis, nebo mu zatelefonovat?
- Má Vás zahraniční partner navštívit a nevíte si přesně rady jak
postupovat?
- Máte vycestovat a navštívit obchodního partnera. Nejste si jisti svou
angličtinou?

Můžete se na mne obrátit. Je pravděpodobné, že Vám budu schopen účinně pomoci.

Kontaktujte mne, rád s Vámi budu spolupracovat na zajímavých projektech.
Je možné, že v budoucnu najdeme společnou řeč.

Vladimír Štádler - poradenství a služby

Námořní škola

V únoru 2009 vzniká v Bratislavě nová námořní škola. BMS - Bratislava Maritime School, jako projekt zkušené námořní agentury Tatra Marine s.r.o

1.9 2009 jsem začal na námořní škole v Bratislavě přednášet lodní stabilitu a GPS navigaci. Od začátku roku 2010 přidávám přednášky atronomické navigace. Začátkem roku 2011 ke studiu námořní navigace byl otevřen obor strojní důstojník námořní lodi. V roce 2011 je otevřena i třída pro říční kapitány. Začínám učit manévrování říčními loděmi.


Výuka lodní stability se opírá o mé vlastní výzkumy započaté za doby studia na Vysoké námořní škole v Gdyni. Pro snadné pochopení obtížného předmětu jsem vyvinul skleněný model lodi a napsal program v MS Excel. Metoda se osvědčila. Má podporu vedení školy, u studentů získává pozitivní ohlas. Zájem je i v zahraničí.

Pro podporu výuky astronomické navigace jsem převedl program LEA do MS Excel, který jsem používal jako aktivní palubní důstojník. Slouží studentům pro výuku a je použitelný v praxi.

Jako bývalý kapitán Plavby Labsko Oderské učím budoucí říční kapitány lodní konstrukci a manévrování říčními loděmi.

Na základě programu MaxSea připravuji simulátor pro výuku ECDIS.
Přihláška  24.83kB
ke studiu na BMS
Diskuse

Diskuse

se studenty v laboratoři lodní stability
Nakládka modelu

Nakládka modelu

sypkým nákladem
Plovoucí model

Plovoucí model

po nakládce
Měření

Měření

vertikálního těžiště nákladu
Při hodině

Při hodině

info@s-consult.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one